Sverre Iversen

Administrerende Direktør

Jorgen R. Karlaug

Avd. leder
logistikk/kundeservice

Levi Lippert

Lager/logistikk

Einar Tolpinrud

Avd. leder
Batteri

Erik Karlberg

Key account

Bjørnar Johnsen

Produktsjef

Nicolay B. Jansen

Salgsingeniør

Kenneth Hilton

Utvikling salg og support

Jørgen Løvlie

Ingeniør batteri systemer

Camilla Asp Braaten

Produksjon/salg

Morten Aspelund

Avd. leder
Elektro

Zoran Kalelic

Produktsjef

Morten Nilsen

Økonomi
ansvarlig

Eva Joheim

Regnskap

Astrid Dyrnes

Lunsj/Sentralbord

Lene Nome

Sentralbord