Lockout 493B

Lockout for smÄ effektbrytere.


Lockout för små effektbrytare.

El.nr: E3182083

Monteras på små industriella skydds-/effektbrytare.