Lockout CBL13

Lockout för stora effektbrytare


Lockout CBL13 passar på vippsäkringar för stora effektbrytare.