Lockout CBL12

Lockout för de flesta effektbrytarna


Lockout CBL112 passar på de flesta vippsäkringar för effektbrytare.

E. NUMMER: E2155366