Lockout S806

Lockout wire.


S806 är en vajer som kan låsa flera klämmor i säkringskåp eller surra fast ventiler.

 

LO S806 1,8m Vajerlås 1,8m för upp till 4 lås.
E.NUMMER: E2155314