Haze batterier för bÄt

BÄtbatterier till yrkes- och fritidsbÄtar med lÄng livstid

Haze båtbatterier til yrkes- og fritidsbåter.
Nå kan vi endelig takke de tradsisjonelle batteriene for hjelpen, med Haze Marine Gelébatterier er det slutt på etterfylling, vedlikehold, syreskader og gassing. Lang levetid og ingen syrelekkasjer gir også et bidrag til miljøet.

Som et ekte marinebatteri har Haze doble tilkoblinger med en vanlig pol for tilkobling av start og en egen M8 bolt for tilkobling av elektronikk. Haze Marine benyttes til både start og forbruk.

Tilkoblinger: Skruetilkoblingene er beregnet til elektronikk og andre ting som trekker lite strøm, til start, lading og baugpropeller etc. benyttes de store polene.

Vinterlagring: Lad batteriet helt opp og koble det ifra og la det stå i båten, gi det gjerne en ny lading i januar men koble laderen ifra etter lading.

 

 

 

  Type El.nummer LxBxH Vekt (kg) Startytelse i amp v/0°C Utladetid i min. v/25amp. Kapasitet ved 20 t.
  HZY-MR12-80 6210216 260x168x211 25,1 600 144 80
  HZY-MR12-110 6210217 329x173x209 32,2 766 188 104
  HZY-MR12-160 6210218 530x209x214 53,7 938 318 160
6210219 521x270x205 69,5 1007 528 245

 Lading: Haze anbefaler å lade batteriene med maks 14,4 volt. Når batteriet er fulladet bør spenningen gå ned til 13,6-13,8  volt.

 

Last ned brosjyre og spesifikasjoner

 

Fakt om batterier i båt

Det er en del meninger om batterier i båt og hva som er bra og hva som er dårlig. Det er mange teknologier men generelt benyttes det begreper som: Åpne batterier med korker for etterfylling av vann, det er Gel batterier hvor elektrolytten er i geleform disse verken kan eller skal etterfylles, så er AGM batteriene hvor syren er absorbert og bundet i en glassfiberduk, disse er også vedlikeholdsfrie. Det siste er LiIon batterier som nå kommer for full fart inn i markedet.

Felles for alle disse teknologiene er at det er mange forskjellige kvaliteter innen hver kategori og at mange av de batteriene som er på markedet er beregnet på helt andre bruksområder. Det som selges som «vinterbatteriet» på vinteren kan gjerne selges som båtbatteri på sommeren, det er kun etiketten som er endret. De fleste AGM batterier benyttes i backup og alarmsystemer hvor de står på lading året rundt og dermed ikke bygget for den sykliske driften som er i båter, disse er som regel billigere enn de som er for syklisk bruk. Det er derfor viktig å sikre seg at det virkelig er et riktig batteri til formålet.

 

Åpne batterier

De tradisjonelle åpne batteriene har vært i bruk siden 1859, det er i utgangspunktet en enkel konstruksjon med blyplater festet på toppen og senket i et kar med svovelsyre. De åpne batteriene finnes i mange kvaliteter og en del av dem er ganske gode.

Fordeler

Billige og lett tilgengelig, med stort utvalg fra mange kilder. Finner men de gode batteriene og man etterfyller de jevnlig, særlig når de blir eldre så kan de vare ganske lenge.

 

Her ser du et vanlig åpent blybatteri hvor man etter lading forsøkte å koble til en radio. Den lille gnisten var nok til en kraftig eksplosjon. Det er stor plass til gass inne i batteriet samtidig som den siver ut gjennom ventilasjonshullet og danner en eksplosiv atmosfære rundt.

 

Ulemper

Sikkerheten er det viktigste ankepunktet for mange, vannet som forsvinner damper ikke bare vekk som vanndamp det blir en blanding av hydrogen og oksygen eller det vi kaller knallgass. Vi kan regne at 1dl vann spaltes til 185 liter knallgass, vi har vel alle hørt om batterieksplosjoner. En god del av de åpne batteriene har et stort rom mellom blyplatene og lokket slik at det blir oppsamling av gass, i korkene er det ventilasjonshull hvor gassen siver ut og lager en gass atmosfære rundt hele batteriet en liten gnist kan antenne gassen både inni batteriet og utenfor, se bildet. Det er altså ikke så enkelt som å etterfylle vann som blir borte, man må altså sikre seg at gassen blir ventilert vekk. Ofte ligger man på landstrøm når man er i havn og sover nede i lugaren, da er det viktig å tenke sikkerhet. En annen ulempe med åpne batterier er selvfølgelig faren for at de fryser i stykker på vinteren, 10 til 20 liter svovelsyre i kjølsvinet er ikke alltid så lett og håndtere. Syreskader på klær og utstyr er som regel resultatet av et batteriskift.

 

AGM batterier

Disse finnes også i en rekke utførelser og man bør velge ett som er bygget for syklisk drift, de har ofte «EV» i betegnelsen. AGM batteriet er ganske genialt i konstruksjonen, det bygger på samme prinsippet som åpne batterier men bare en brøkdel av batterisyren. Syren er så bundet opp i en glassfiberduk slik at selv om batteriet holdes opp/ned så renner det ikke noe ut.

Fordeler

Gassen som dannes under lading rekombineres inne i batteriet, det går ikke i stykker ved frost, ingen syreskader på klær og utstyr. Kan lades raskt, også bra som startbatteri, riktig batteri har lang levetid.

Ulemper

Noe dyrere enn åpne batterier, viktig også her å velge batterier med riktige egenskaper. Bør benytte elektronisk lader, men ikke de som enkelte aktører leverer som lader helt opp til 15,2 volt.

 

Gelé batterier

Dette er den eldste teknologien av vedlikeholdsfrie batterier, elektrolytten er gjort om i gelé form slik at den ikke kan renne ut og gassen som dannes under lading rekombineres inne i batteriet. Dette er en teknologi som er vanskelig å produsere for et godt resultat, slik at det er få som kan dette skikkelig. Det har vært noen på markedet som har laget et AGM batteri for så å ha lagte et lag med gelè på toppen og merket det Gel. Tommelfingerregelen har vært at et gelè batteri koster 20% mer og lever 20% lenger. Gel batteriet trenger som regel 10 til 20 opp/utladinger før det har full kapasitet. Disse batteriene lages også for en rekke forskjellige bruksområder så det er ikke slik at en modell kan benyttes til alle formål. Et ekte gel batteri for båt er forsterket for å tåle vibrasjoner og har gjerne en kjemi som gjør at det tåler dyputladinger bedre enn standardbatteriene.

 

Lithium Ion batterier

I dette markedet er det en boom for tiden, alle snakker om det og mange tilbyr disse batteriene. Som alltid i denne typer markeder kommer det gode og dårlige produkter ut på markedet så her må man være forsiktig. Det er lite sannsynlig at det billigste batteriet er det beste her som overalt ellers. Kvaliteten er nesten umulig for en batteribruker å bedømme så derfor kan det være viktig å gå til større seriøse firmaer og ikke et lite firma med stor nettside uten teknisk support. Den type batterikjemi som benyttes mest er LiFePo4, denne har ikke brennbar elektrolytt og kan i prinsippet lades med en blybatteri lader.

Sikkerhet

Det er mange flere batterileverandører enn celleprodusenter, det vil si at mange fabrikker kjøper inn cellene og kapslingene og tar monteringen av cellene og elektronikken selv. Her har vi sett de verste tilfellene med dårlig lodding og slett håndverk. Alt er manuelt og kvaliteten vi har sett er svært vekslende. I disse batteriene kan det gå over 100Ampere derfor er det avgjørende at det er profesjonelt utført. En feil her kan føre til overoppheting og utvikling av til dels farlig røyk. En annen faktor er at batteriene må ha gått igjennom en transport test UN38-3 for at den skal være lov å sende. Disse batteriene skal sendes som farlig gods uansett, merkes spesielt og i godkjent emballasje. Firmaer som sender disse batteriene i Norge skal ha en godkjent sikkerhets inspektør som har gjennomgått kurs i Norge. Det er alltid viktig å be om UN38-3 godkjenningen for en del av testen er en utførlig vibrasjonstest som sikrer at batteriet tåler både transporten og bruk i båt.

Lading

Gode LiIon batterier har lav indre motstand og kan lades raskt, rask lading betyr også høy strøm fra dynamoen så det er viktig med en god dynamo som tåler høy strøm over lengere tid. Vanlige bildynamoer vil normalt bli overopphetet.

Fordeler

Kjøper man et godt LiIon batteri halverer man vekten og fordobler levetiden. Batteriet avgir ikke gass fryser ikke i stykker og det sulfaterer ikke. Det kan lades helt ut med minimal reduksjon av levetiden i forhold til blybatterier.

Viktig å merke

I batteriene er det en elektronikk som blant annet kutter utladingen under et visst nivå (UVP Undervoltage protection). Det er viktig å lade batteriet opp med en gang for er det en god elektronikk er det et nivå til som er lavere og når dette aktiveres, ofte etter en måneds tid er batteriet permanent forhindret fra å lades opp og er bare å kassere. Dette er viktig å huske under lagring. Dersom batteriet ikke har denne funksjonen og det lades er batteriet ikke sikkert lenger. Dersom batteriet kutter på underspenning så er det ikke alle blyladerene som klarer å starte ladingen. Har man batterimonitor i båten bør denne også justeres for å være tilpasset LiFePo4 batteriene.